Vol371嫩模噜噜妞儿经典职场0L主题黑短裙配黑丝裤袜诱惑写真56P噜噜妞儿模范学院

Vol371嫩模噜噜妞儿经典职场0L主题黑短裙配黑丝裤袜诱惑写真56P噜噜妞儿模范学院

 足少阳经瞳子□,四十三穴行迢迢,听会客主颔厌集,悬颅悬厘曲鬓翘。[6]黄冲者,黄膜上冲也。

 头部横直寸法,并根据此。痰火胸疼刺劳宫,小儿口疮针自轻,兼刺鹅掌风证候,先补后泻效分明。

[2]刺三分,留七呼,禁灸。多生头上及胸乳间,初如李核,渐大如馒,色紫微硬,漫肿不甚疼痛。

注:[1]头维、攒竹二穴,主治头风疼痛如破,目痛如脱,泪出不明。 [5]赤垂者,赤膜下垂也。

[22]从风府上行一寸五分枕骨上,脑户穴也。【注】[1]胞为肉轮,主脾病也。

注:[1]通里穴,主治温病,面热无汗,懊□,心悸,惊恐,喉痹,苦呕,  暴瘖,声□,及妇人经血过多,崩漏等证。[3]足外踝红肿,名穿踝风也。

Leave a Reply